Biuro Organizacyjne
XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej


Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3,
31-123 Kraków
tel: +48 12 422 76 00
NIP 676-20-61-612
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl


 
 
Sponsor Główny


Partner Wiodący


Sponsor Wiodący


Sponsorzy Strategiczni


Sponsor Wspierający


Sponsorzy