Komitet Honorowy

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski
Prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Sancewicz- Pach
Prof. dr hab. n. med. Irena Szajner- Milart
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zajączkowska
Prof. dr hab. n. med. Walentyna Maria Zoch- Zwierz


Komitet Naukowy

Przewodniczący
Dr hab. n. med. Dorota Drożdż, prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Członkowie
Zarząd PTNefD
Prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska
Dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk- Tomaszewska
Dr n. med. Ilona Zagożdżon
Dr n. med. Wioletta Jarmużek

Konsultant  Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej:
Prof. dr hab. n.med. Danuta Zwolińska
Prof. dr hab. n.med. Aleksandra Żurowska

Prof. dr hab. n. med. Jacek A. Pietrzyk
Dr hab. n. med. Rafał Chrzan, prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla- Klekot
Prof. dr hab. n. med. Anna Jung
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś- Pstrusińska
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska- Nowicka

Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja
Dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz, Prof. PUM
Dr hab. n. med. Irena Makulska, Prof. UMW
Dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, Prof. CZD
Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk
Dr hab. n. med. Anna Jander
Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
Dr hab. n. med. Agata Korzeniecka – Kozerska
Dr hab. n. med. Monika Miklaszewska
Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak
Dr hab. n. med. Kinga Musiał

Dr hab. n. med. Dorota Polak – Jonkisz
Dr hab. n. med. Przemysław Sikora
Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta- Janusz
Dr hab. n. med. Jan Zawadzki
Dr hab. n. med. Marcin Zaniew